بایگانی ماهانه: آوریل 2011

رفتار آنارشیستی انسان ذاتی و به قدمت تاریخ بشری است

جنبش آنارشی به غیر ازهزارها سال غریزه آزادی حداقل دویست سال تجربه نظری و عملی را پشت سر گذاشته و مدام رنگین تر و غنی تر شده است و امروزه  تنوع وسیعی ازموضوعات و فعالیت های زیست اجتماعی را در … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقالات سیاسی, آنارشیسم, اندیشه نوین, تحلیل سیاسی, سازماندهی و اشکال مبارزاتی | ۱ دیدگاه

اطلاعیه به مناسبت اول ماه مه

پروسه ی بوجود آمدن روز اول ماه مه بازتابی از تکامل جنبش کارگری است. بحث وگفتگو درمورد اینکه یک روز را کارگران دست از کار بکشند به سال 1884 برمی گردد. اولین قدم اين مهم از طرف اتحادیه های فدرال … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کارگری, آنارشیسم | دیدگاهی بنویسید

رفیق بهزاد کاظمی از میان ما رفت و بر رنج و اندوه ما افزود

رفیق بهزاد (علیرضا) کاظمی از میان ما رفت و غم و اندوه جانکاهی قلب ما را فرا گرفته است .رفیق  بهزاد روز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۱، بدنبال حمله ای شبیه به سکته مغزی به بیمارستانی در شهر لندن منتقل گردید. … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در فرهنگ و هنر, کارگری, اجتماعی | 2 دیدگاه

نمایش فیلم «کلام آخر» (احمد شاملو) در کلن

نوشته‌شده در فرهنگ و هنر | دیدگاهی بنویسید

برای آنارشیستهای عاشق!

وحید وحیدی‏ زیر و رو می کنم رسم ها را! از دنده ی چپ بلند شده ام                              وحزب راست را دروغ میدانم! به لباس های پشت و رویم بخندید ،سایه های منظم!                    شب زده های شیک و پیک، … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نقد, آنارشیسم, شعر سیاسی | دیدگاهی بنویسید

عقل ِ دیوانه تان را لعنت

وحید وحیدی‏ ‏‏ واژه هایم را رها کنید های! خدایان  ِ نظم و عقل! دفترهای خط کشی شده تان را لعنت! خیابان های یکسان را انسان های یکسان را عبادتگاه های کور، ازدواج ها: هرزگی های رسمی را! خط کشی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در نقد, آنارشیسم, شعر سیاسی | دیدگاهی بنویسید

آیا در شرایط کنونی امکان ایجاد یک جبهه وجود دارد ?

آن طور که شنیده می شود دوباره در گوشه و کنار بحث تشکیل جبهه توسط احزاب موجود که از سر ناتوانی و ضعف سازمانها است دوباره  مطرح شده است و جالب است کسانی بیشترین تلاش را می کنند که در … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مقالات سیاسی, نقد, تحلیل سیاسی | دیدگاهی بنویسید